Omvida vill vara uppstickaren inom vård och omsorg i Sverige: någon som är beredd att arbeta lite hårdare för kvalitet, flexibilitet och arbetsglädje där det behövs som mest. Vi är inte störst – och just det är vår styrka.

Vi vill arbeta i nära och personlig samverkan med socialtjänst, klienter och anhöriga. Därför har vi skapat format och metoder som gör det enklare för alla inblandade att nå sina mål. Tillsammans hittar vi vägar, lösningar och kraft för en bättre framtid.

Välkommen till Omvida!

Vi är verksamma inom fyra områden:

HVB - Hem för vård
eller boende
Stödboende
Familjehem
LSS – Serviceboende
och daglig verksamhet
Kontakta placeringsansvarig