Bli familjehem

Vi söker efter familjer i hela Sverige som kan tänka sig ta emot barn i ålder 0-18 år. Vi erbjuder uppdragsgivaren (normalt kommunal socialtjänst) olika varianter av familjehemsvård. Vid jour- eller familjehemsplaceringar krävs normalt sett inte att en vuxen är hemma på heltid. Det är dock krävande uppdrag så en sådan åtgärd bör alltid övervägas. Vid kraftigt förstärkt familjehemsvård, som oftast är aktuellt gällande struliga tonåringar, samt vid placering enligt LSS förväntas att en vuxen i familjen finns hemma på heltid och ersättning utgår för att familjehemmet ska kunna hantera ärendet. Ersättning utgår under placeringstiden. Utifrån ärendets svårighetsgrad och andra omständigheter planerar vi tillsammans hur ofta handledning i hemmet ska ske. Omvidas familjehem förväntas också delta i våra populära gruppträffar för familjehem. 

Familjehemmet måste kunna samverka med Omvidas familjehemskonsulenter och ansvarig socialsekreterare. Vi vill att familjehem noga överväger Omvidas värdegrund innan vi inleder ett samarbete.