Omvida-
Styrkan

Vår Stolthet Omvida-Styrkan

Omvida-styrkan står övergripande för inställningen ”grinda” på engelska, att med mycket energi och vilja, kämpa. Värdeordet innebär för oss inställningen att agera med styrka och energi. Att ta sig an uppgifter med råstyrka och fullfölja det vi tror på.

Värdeordet har sitt ursprung i den stund i livet då vi alla behöver agera med styrka och mod.

Omvida-styrkan har tre medföljande beteenden som konkretiserar värdeordet. Se visualiseringen nedan för sammanfattning.

De tre beteenden är relaterade i sitt naturliga förlopp: steg ett kräver mod och energi för att agera för vår vision och för att stärka individen i det dagliga arbetet, steg två innebär att individen arbetar i samspel och tydlighet och därmed agerar utifrån brukarens, kundens och kollegornas förväntningar – tydliga mål, steg tre uppmanar individen att våga agera för att fullfölja sin resa för att arbeta för brukarens bästa.

För att ta del av ”Omvida-boken” som ingående förklarar varje värdeord och beteende kontakta Ramtin Jahangiri 072-250 90 91

Bli en del av oss

Vi söker dig med hjärtat på rätt plats. Engagemang och socialt intresse bör vara en självklarhet.

Vill du veta mer om hur vi jobbar?
Kontakta oss gärna.

TELEFON:

040-61 53 100

E-POST:

kontakt@omvida.se

Kontakta placeringsansvarig