Placering på Omvida

För akut placering eller generella frågor, ring: 040–61 53 100 

För placering i våra verksamheter, kontakta respektive ansvarig:


HVB

Verksamhetschef Edin Avdic
edin.avdic@omvida.se  070–920 28 91


Jour- och familjehem

Verksamhetschef Jim Sandersson
jim.sandersson@omvida.se ⎪ 073–506 78 78 (även akuta familjehemsförfrågningar under kvällstid och helger)


Stödboende och träningslägenhet

Enhetschef Biljana Veljanovska
biljana.veljanvoska@omvida.se ⎪ 073–682 96 03


LSS

Enhetschef Peder Alén
peder.alen@omvida.se ⎪ 076–580 15 60