Placering på Omvida

Ring oss gärna på 040-61 53 100 för generella frågor. 

För placering i våra verksamheter, kontakta respektive ansvarig:


HVB

Verksamhetschef Edin Avdic
edin.avdic@omvida.se  070-920 28 91


Jour- och familjehem

Verksamhetschef Jim Sandersson
jim.sandersson@omvida.se ⎪ 070-920 32 29

Vid akuta familjehemsförfrågningar under kvällstid och helger, vänligen ring:  073-506 78 78


Stödboende och träningslägenhet

Enhetschef Biljana Veljanovska
biljana.veljanvoska@omvida.se ⎪ 073-682 96 03


LSS

Enhetschef Peder Alén
peder.alen@omvida.se ⎪ 076-580 15 60