Samspel. Familjehem

Familjehem

Att ha uppdrag som familjehem är ett livslångt åtagande och därför anser vi att även handledning av familjehem är det. Många av våra familjehem har haft samma handledare under 10–15 års tid. 

Genom att erbjuda gedigen handledning tror vi att vi kan uppnå det gemensamma målet om att skapa självständiga vuxna av de unga som bor i våra familjehem. 

På Omvida erbjuder vi två varianter av familjehemsboende. För det första erbjuder vi boende i familjehem. En del av dessa familjer är avsedda för barn där vi eftersträvar att familjehemmen har en vana av målgruppen och är inriktade på hela livsspannet. Familjehemmen ska bland annat medverka till en meningsfull framtid och ett meningsfullt liv. Många av familjehemmen är också godkända som jourhem vilket möjliggör snabb hantering. 

För det andra erbjuder vi så kallad förstärkt familjehemsvård där målgruppen är ungdomar som befinner sig på institution eller riskerar att placeras på institution. Våra erfarna familjehem samverkar med våra erfarna handledare i ett koncept som utgår från individens unika behov och förutsättningar. Här är målet att avhjälpa ett fåtal tydliga hinder för en meningsfull framtid. 

Våra familjehem är alltid utredda enligt Kälvestens familjediagnostiska metod, inklusive tolkning av intervjun av leg. psykoterapeut. Vid behov utförs också utredning med IAS eller nya Kälvesten.  

Det är vår strävan att samtliga utav våra familjehem ska ha genomgått socialstyrelsens grundutbildning för familjehem. 

Familjerna har handledning i hemmet var 14:e dag, handledning i grupp var 14:e dag och tillgång till erfaren handledare dygnet runt. Vi tror hårt på gemenskap för våra uppdragstagare och alternerar föreläsningar om neuropsykiatriska komorbida tillstånd med vardagliga utmaningar som familjehem.

Vid intresse och frågor kontakta Verksamhetschef Jim Sandersson 070-920 32 29 (jim.sandersson@omvida.se)

Bli en del av oss

Vi söker dig med hjärtat på rätt plats. Engagemang och socialt intresse bör vara en självklarhet.

Vill du veta mer om hur vi jobbar?
Kontakta oss gärna.

TELEFON:

040-61 53 100

E-POST:

kontakt@omvida.se

Kontakta placeringsansvarig