Lotta och Gabriel, två av Omvidas erfarna familjehemsföräldrar. Bild: Omvida/Kristoffer Mauritzson

Familjehem – Att växa tillsammans

Att under en kortare eller längre period leva i familjehem kan vara avgörande för att en ung människa skall komma vidare på ett bra sätt i livet. Familjehemmet ger den trygghet och det stöd som den egna familjen av olika anledningar inte kan ge. Omvida ger i sin tur den täta uppbackning och handledning som familjehemmet behöver för att känna trygghet i sitt uppdrag.

Läs gärna mer om Omvida Familjehem i vår informationsbroschyr:

Kontakt: Verksamhetschef Jim Sandersson0709-20 32 29