Meningsfullt. HVB

HVB-Hem

Omvida erbjuder idag ett flertal HVB-hem i Sverige där målgruppen är ungdomar i åldern 14–17 år (till och med 18års-dagen) med psykosociala problem, begynnande missbruk, normbrytande beteende, kriminell livsstil och relationsproblem med familj, närstående eller andra i nätverket. Vi har specifika hem för pojkar och tjejer.

För oss innebär ett bra HVB-hem ett hem. Det innebär att vi samverkar med varje ungdom för att tillsammans skapa förutsättningar som leder till frihet, delaktighet, självständighet och harmoni. Målet är att individen själv, och med stöd av oss, ska skapa en trygg tillvaro. Det är viktigt för oss att vi arbetar utifrån vår vision och därmed har HVB-hem som värnar om sin personal och boende. Vi arbetar med ett grunddynamiskt synsätt där personalens externa handledare utbildar månadsvis i KBT, anknytningsteori och lösningsfokuserat.

Omvidas arbete baseras på ett humanistiskt och sammanflätat arbetssätt – vilka är grunden för att säkerställa ett långsiktigt arbete. Humanismens grundpelare och innehåller bygger således en teamkänsla hos personalen för att ge ungdomarna tydligheten och tryggheten som behövs.

Våra HVB-hem har också utsluss i form av stödboende och träningslägenheter.

Vid intresse och frågor kontakta Verksamhetschef Edin Avdic 070-920 28 91 (edin.avdic@omvida.se)

Bli en del av oss

Vi söker dig med hjärtat på rätt plats. Engagemang och socialt intresse bör vara en självklarhet.

Vill du veta mer om hur vi jobbar?
Kontakta oss gärna.

TELEFON:

040-61 53 100

E-POST:

kontakt@omvida.se

Kontakta placeringsansvarig