Oberoende. Stödboende och
Träningslägenhet

Stödboende och träningslägenhet

På Omvida arbetar vi med våra stödboenden & Träningslägenheter utifrån principerna självständighet, personlig utveckling och hållbarhet. Vårt övergripande mål är att de unga som är placerade hos oss ska få verktygen att kunna leva ett självständigt liv. Vi planerar och genomför en insats med evidensbaserade metoder syftandes till just självständighet och personlig utveckling. Detta uppnår vi genom inkludering i samhället, delaktighet & inflytande samt skickliga medarbetare. Målet vid avslutad placering är att individen ska kunna gå vidare, med självförtroende, till ett eget boende.

Med hållbarhet menar vi att våra insatser ska ske i samråd med placerande socialtjänst under en begränsad tidsperiod. Vi vill uppnå goda och mätbara resultat hos den unge samtidigt som vi värnar om våra gemensamma samhälleliga resurser. Samverkan och dialog är nyckelord. Idén är att skapa ett värde för främst den placerade unge, men även för socialtjänst och samhälle.

Vid placering i våra Stödboenden & Träningslägenheter får varje ungdom en coach/kontaktperson, genom noggrann matchning efter uppdraget, som ska arbeta med den unge utifrån formulerat uppdrag. Coachen/kontaktpersonen är den unges vägledare mot en mer självständig framtid.

Till våra Stödboenden & Träningslägenheter kan socialtjänsten placera enligt biståndsbeslut för SoL och LVU. Det kan röra sig om ensamkommande barn & ungdomar, unga med konflikt i hemmet eller våldsutsatta personer. Vi arbetar även med mamma och barnplaceringar. Vi tar inte emot personer med pågående missbruk eller kriminalitet.

Vid intresse och frågor kontakta Enhetschef Biljana Veljanovska 073-682 96 03 (biljana.veljanovska@omvida.se)

Bli en del av oss

Vi söker dig med hjärtat på rätt plats. Engagemang och socialt intresse bör vara en självklarhet.

Vill du veta mer om hur vi jobbar?
Kontakta oss gärna.

TELEFON:

040-61 53 100

E-POST:

kontakt@omvida.se

Kontakta placeringsansvarig