VÄRDERINGAR

Värderingar

Omvidas strategi och fokus är att vara bland Sveriges (och inom vård och omsorg) starkaste värderingsstyrda företag. Det innebär bland annat att vår företagskultur är ett verktyg för att sträva mot vår vision: Sveriges mest nöjda brukare, kunder och medarbetare!

På Omvida arbetar vi aktivt med våra värderingar (SAM: Omvida-Styrkan, Agil och Meningsfullhet) för att komma ett steg närmare vår vision. Vi vill stärka personalen och därmed stärka brukaren. Vi tror att företagskulturen är vårt starkaste verktyg för lyckas bidra till en bransch som påverkar människors liv. Varje dag.

Att ha en värderingsstyrd organisation betyder på Omvida att vi förvandlar våra värdeord till konkreta beteenden och arbetssätt samt förankrar våra värderingar som arbetssätt. Tydligheten och referensramarna bidrar bland annat till en högfrekvent återkopplingsorganisation och därmed en högre kvalitetsdriven verksamhet.

Vi tror inte att vi sticker ut från andra företag genom att prata om värderingar. Vi sticker ut genom att översätta våra värderingar till exempelvis mätbara beteenden, nyckeltal, aktiviteter, medarbetaråterkoppling, beslutsmatriser och rekryteringar. Det är i ”hur:et” Omvida skapar kulturen.

Vår företagsfilosofi står för ett synsätt där människan, och teamet, motiveras och utvecklas av att befinna sig i ett tillstånd av delaktighet och inkludering, äga sin (personliga) utveckling och arbeta för ett större syfte (vision).

För att prata om vår kultur eller värderingar kontakta gärna Ramtin Jahangiri 072-250 90 91 ramtin.jahangiri@omvida.se

Bli en del av oss

Vi söker dig med hjärtat på rätt plats. Engagemang och socialt intresse bör vara en självklarhet.

Vill du veta mer om hur vi jobbar?
Kontakta oss gärna.

TELEFON:

040-61 53 100

E-POST:

kontakt@omvida.se

Kontakta placeringsansvarig