Anknytning- en livsviktig process som engagerar

By 25 April, 2018Nyheter

Omvida Familjehems heldagsseminarium den 20 april handlade om anknytning. Intresset var stort för anknytningsprocessen och vad som händer när den går snett. Föreläsaren Terje Grina förklarade vad desorganiserad anknytning innebär för arbetet med barn och familjer med relationssvårigheter.

Förmågan att knyta an känslomässigt är inte medfödd hos människan som hos andra däggdjur. Den måste väckas och fostras innan vi kan bli vuxna människor med fungerande känslomässiga relationer. Detta är några av de insikter som socionomen Terje Grina delade med sig av vid Omvida Familjehems heldagsseminarium på Örenäs slott den 20 april.

På plats fanns 60 deltagare från socialtjänst och familjehem runtom i Skåne. Dagen började med en djupdykning i de neuropsykologiska grunderna för anknytning. Mänskliga affekter och deras uttryck ligger till grund för hur ett barn väljer en eller flera personer till sina ’överlevnadpersoner’. Samtalet gick sedan vidare, med en mängd frågor från deltagarna:

– Vad händer om en förälder är frånvarande eller otillgänglig för barnet?

– Hur klarar ett barn av att flyttas från sin ursprungsfamilj till ett familjehem?

– Vad bör socialtjänsten tänka på när man utformar en familjehemsplacering?

Barnets perspektiv i fokus

Terje Grina poängterade att viss rådande praxis riskerar att skapa trauman. Ett exempel är familjehemsplacerade barns umgänge med sin ursprungsfamilj. Barn behöver tid och kontinuitet för att hitta en trygg hamn och en fast bas. För tidigt eller för tätt umgänge kan störa denna process. Behovet av ett starkare barnperspektiv inom svensk lagstiftning var något som många av deltagarna kunde hålla med om.

Fokus under eftermiddagen låg på den desorganiserade anknytningen och hur man bäst hjälper ett barn som blivit låst i ’en rädsla utan slut’. Engagemanget hos deltagarna var stort under dagen. Att förstå och hantera anknytningsproblematik tycks vara en efterlängtad kunskap för många. Så här sade några av deltagarna vid seminariet:

Andreas Jensen, familjehemsförälder: ”Jag kom hit med en mängd frågor om anknytning. Som familjehem har vi haft en del erfarenheter av anknytningsproblem. Dels har vi haft barn hos oss som inte kunnat knyta an; dels har vi själva upplevt svårigheter med den känslomässiga bindningen till små barn som sedan har lämnat oss. Det är krävande men jätteintressant att lyssna till Terje, jag har redan fått en del svar som jag tar med mig hem.”

Christin Ekdahl (till höger i bild), familjehemssekreterare, Bjuv: ”Jag är glad att jag fick komma hit. Anknytning är ett så intressant ämne och jätteviktigt för att förstå vad de barn vi placerar faktiskt upplever och hur vi kan hjälpa dem.”

Åsa Malmborg (till vänster i bild), familjebehandlare, Bjuv: ”Det känns viktigt att förstå de anknytningsproblem som både föräldrar och barn kan bära med sig. Jag önskar att fler hade kunnat komma på seminariet. Alla som arbetar med familjer och barn borde ha det här tänket.”

Stort tack till alla som deltog på seminariet och bidrog med frågor och funderingar. Vi lottade även ut två exemplar av Terje Grinas bok ”Den livsviktiga anknytningen”. Vinnarna är: Josefin Axelsson, Ystad och Iona Lindoff, Örkeljunga. Grattis – boken kommer på posten!

Omvida vill fortsätta att bidra till kunskapsspridning och fortbildning inom vård och omsorg. Kom gärna med förslag på ämnen som du skulle vilja veta mer om!

omvida

Author omvida

More posts by omvida

Leave a Reply