Per Holmström är socionom och enhetschef på Omvida HVB Sam i Vadensjö.