Category

Nyheter

Anknytning- en livsviktig process som engagerar

By | Nyheter | No Comments

Omvida Familjehems heldagsseminarium den 20 april handlade om anknytning. Intresset var stort för anknytningsprocessen och vad som händer när den går snett. Föreläsaren Terje Grina förklarade vad desorganiserad anknytning innebär för arbetet med barn och familjer med relationssvårigheter.

Förmågan att knyta an känslomässigt är inte medfödd hos människan som hos andra däggdjur. Den måste väckas och fostras innan vi kan bli vuxna människor med fungerande känslomässiga relationer. Detta är några av de insikter som socionomen Terje Grina delade med sig av vid Omvida Familjehems heldagsseminarium på Örenäs slott den 20 april.

På plats fanns 60 deltagare från socialtjänst och familjehem runtom i Skåne. Dagen började med en djupdykning i de neuropsykologiska grunderna för anknytning. Mänskliga affekter och deras uttryck ligger till grund för hur ett barn väljer en eller flera personer till sina ’överlevnadpersoner’. Samtalet gick sedan vidare, med en mängd frågor från deltagarna:

– Vad händer om en förälder är frånvarande eller otillgänglig för barnet?

– Hur klarar ett barn av att flyttas från sin ursprungsfamilj till ett familjehem?

– Vad bör socialtjänsten tänka på när man utformar en familjehemsplacering?

Barnets perspektiv i fokus

Terje Grina poängterade att viss rådande praxis riskerar att skapa trauman. Ett exempel är familjehemsplacerade barns umgänge med sin ursprungsfamilj. Barn behöver tid och kontinuitet för att hitta en trygg hamn och en fast bas. För tidigt eller för tätt umgänge kan störa denna process. Behovet av ett starkare barnperspektiv inom svensk lagstiftning var något som många av deltagarna kunde hålla med om.

Fokus under eftermiddagen låg på den desorganiserade anknytningen och hur man bäst hjälper ett barn som blivit låst i ’en rädsla utan slut’. Engagemanget hos deltagarna var stort under dagen. Att förstå och hantera anknytningsproblematik tycks vara en efterlängtad kunskap för många. Så här sade några av deltagarna vid seminariet:

Andreas Jensen, familjehemsförälder: ”Jag kom hit med en mängd frågor om anknytning. Som familjehem har vi haft en del erfarenheter av anknytningsproblem. Dels har vi haft barn hos oss som inte kunnat knyta an; dels har vi själva upplevt svårigheter med den känslomässiga bindningen till små barn som sedan har lämnat oss. Det är krävande men jätteintressant att lyssna till Terje, jag har redan fått en del svar som jag tar med mig hem.”

Christin Ekdahl (till höger i bild), familjehemssekreterare, Bjuv: ”Jag är glad att jag fick komma hit. Anknytning är ett så intressant ämne och jätteviktigt för att förstå vad de barn vi placerar faktiskt upplever och hur vi kan hjälpa dem.”

Åsa Malmborg (till vänster i bild), familjebehandlare, Bjuv: ”Det känns viktigt att förstå de anknytningsproblem som både föräldrar och barn kan bära med sig. Jag önskar att fler hade kunnat komma på seminariet. Alla som arbetar med familjer och barn borde ha det här tänket.”

Stort tack till alla som deltog på seminariet och bidrog med frågor och funderingar. Vi lottade även ut två exemplar av Terje Grinas bok ”Den livsviktiga anknytningen”. Vinnarna är: Josefin Axelsson, Ystad och Iona Lindoff, Örkeljunga. Grattis – boken kommer på posten!

Omvida vill fortsätta att bidra till kunskapsspridning och fortbildning inom vård och omsorg. Kom gärna med förslag på ämnen som du skulle vilja veta mer om!

Plötsligt en dag står dörren på glänt

By | Nyheter | No Comments

Lotta och Gabriel har på 9 år varit familjehem åt arton tonåringar. De vet hur man hjälper en ung människa att starta om. Receptet heter ärlighet, empati och ett engagemang från hjärtat.

– När de kommer hit förklarar vi att vi inte är intresserade av din journal, vi har inte ens läst den – det är upp till dig att visa oss vem du är, säger Lotta.

Det förutsättningslösa välkomnandet ger barnet utrymme. Hen är mer än en problembild. Samtidigt sätter familjehemmet de gränser och strukturer som behövs för att barnet skall utvecklas och må bra. Det är viktigt att sätta sig in i barnets situation när de kommer, menar Lotta:

– De har just lämnat sin egen familj och hamnat hos vilt främmande människor, i en helt ny miljö; klart att det blir kaos för dem, säger hon.

Det tar tid att landa. Så gott som alla barn stänger till en början in sig på sitt rum. Men rummen i det här huset har inga nycklar. Istället är det respekt och öppenhet som gäller: vill du vara ifred så är det helt okej. Ingen kommer in utan din tillåtelse. Den första tiden lämnar paret sin sovrumsdörr öppen på natten, för att visa att de alltid finns där om barnet mår dåligt. Efter några veckor brukar barnets dörr plötsligt stå på glänt, berättar Lotta:

– När vi då frågar om de vill att vi stänger dörren blir svaret nästan alltid nej – nu vill de lämna den öppen.

Barndomen tas igen

Lotta och Gabriel betonar att alla barn är olika, med olika behov. Medan vissa behöver öva sig i att ta ansvar för städning, disk och liknande, kommer andra från en miljö där de inte tillåtits att vara barn.

– Vi får bromsa dem ibland: ’Nej, du får inte diska, sätt dig och titta på teve, eller gå ut och lek’, säger Lotta

Många barn har en missad barndom att ta igen. Här spelar familjens biologiska barn en stor roll, utan att veta om det:

– Med deras hjälp går vissa av barnen tillbaks till sitt elvaåriga eller åttaåriga jag; de hoppar på studsmattan och leker på ett sätt som de inte kunde när de var små, förklarar Lotta.

Ärlighet är nyckeln

För Lotta och Gabriel är det självklart att alla som bor i huset har samma förutsättningar. Allt görs som en familj: måltider, resor och gemensamma projekt. På samma sätt är paret redo att kämpa för alla sina barn, med allt vad det innebär. En huvudnyckel är ärlighet, öppenhet och transparens i alla lägen:

– Ingen får känna att det viskas om dem, eller att de inte kan komma till oss med sina frågor, tankar och känslor, säger Gabriel som själv levde i familjehem som tonåring.

– För mig blev bristen på ärlighet i familjehemmet det som raserade alltihop, säger han.

Den negativa erfarenheten gjorde att Gabriel till en början var tveksam till att bli familjehem. Föresatsen att göra allting annorlunda har gett resultat. Men det gäller att alla inblandade drar åt samma håll: socialtjänst, familjehemskonsulent och familjen. Man får inte vara rädd att ibland ta en fajt med myndigheterna; som familjehem känner man ju barnet och dess behov bättre än någon annan.

Ett stöttande nätverk

Paret har fortfarande kontakt med nästan alla sina barn. Familjen har växt till ett nätverk av människor som stöttar och bryr sig om varandra. Någon har flyttat till Stockholm, men kommer tillbaks ibland för att hälsa på – och för att andas. Vissa födelsedagar fylls hela huset och trädgården med ett myller av folk.

– Det är efteråt, när man ser hur de går vidare i livet, som man förstår vilken skillnad man gjort, att man faktiskt gjort någonting rätt, säger Gabriel.

Omvida deltar i Vadensjöloppet

By | Nyheter | No Comments
Inför årets upplaga av Vadensjöloppet valde Omvida att sponsra loppet och även delta. Cirka 50 motionärer samt ett tiotal funktionärer genomförde loppet tillsammans. Omvida är stolta och glada över att få ha bjudits in och ser redan fram emot nästa års tävling.

Våra ungdomar och personal uppskattar byns hjärtliga välkomnande och samarbete. Vi är helt övertygade att välkomnandet påverkar våra ungdomar, vilket bland annat bidrar till en mer meningsfull vardag för alla ungdomar och all personal. Tack Vadensjö!

Sveriges miljövänligaste LSS-boende

By | Nyheter | No Comments

I samarbete med Victus bygg och Projektengagemang bygger Omvida Sveriges mest miljövänliga LSS-boende. Boendet är i Södertälje och kommer att stå helt klart i augusti 2017. Byggtekniken som är unik i sig bidrar till en byggtid som sker under en kortare tid än i exempelvis för vanliga hus. Tekniken leder till ett mer tids- och kostnadseffektivt utfall.

Det miljövänliga LSS-boendet kommer att bestå av trevåningshus och ha utrymme för åtta brukare.

Läs gärna mer om projektet hos vår samarbetspartner.

För frågor kring projekteringen kontakta gärna Vahid Mirbabaei   072-052 4699. För frågor kring LSS-boendet kontakta gärna Peder Alén, 076-580 15 60.