Karriär

Vill du följa med på resan?

Omvida

Vi är ett bolag med personal med lång erfarenhet och god kompetens inom vård och omsorg. Vi är ett kvalitets- och värderingsstyrt företag med cirka 30 anställda som arbetar utifrån konceptet vård- och kunskapsfläta. Omvida grundades med viljan att agera utifrån en enkel och tydlig vision; att ha branschens och framtidens mest nöjda brukare, kunder och medarbetare – för att skapa ett bättre Sverige. Vi vill skapa det genom vår kultur på Omvida och med alla medarbetares inkludering. Omvida har ett brett utbud av tjänster och erbjuder LSS-verksamheter, stödboenden och träningslägenheter, familjehem inom vård och omsorg. Läs mer om oss på www.omvida.se

Ditt uppdrag

Vill du bli jour eller familjehem till barn, ungdomar eller vuxna?

Omvida söker jour- och familjehem till barn mellan 0-21 år. Vi söker dig som är en trygg vuxen med möjlighet att ge ett placerat barn den trygghet och omsorg som behövs. Vi arbetar på uppdrag från socialtjänsten. De barn som placeras i våra jour- och familjehem har antingen placerats då deras vårdnadshavare på något vis brister i omsorgen eller så har barnen själva en problematik med utagerande beteende. Andra orsaker till placering kan också handla om barn med ett påbörjat missbruk eller att de har kriminalitet med sig i bagaget. Gemensamt för barnen är att de behöver en trygg och stabil familj där de kan få möjlighet att växa upp med goda förutsättningar.

Omvida söker även familjehem som kan ta emot ensamma vuxna eller förälder och barnplaceringar som till följd av psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet, våld i nära relationer eller av någon annan anledning för tillfället inte klarar av i ett eget boende. Vi söker både möjlighet till ett rum inne hos er eller om det finns möjlighet till ett boende bredvid.

Placeringar finns i tre olika former:

Jourplacering, vilket ofta är akut och under en begränsad tidsperiod, med allt ifrån några dygn till 3-6 månader. En jourplacering kräver oftast att en förälder hemma på heltid under den första tiden.

Familjehemsplacering, en långvarig placering oftast med tanke på en uppväxt i familjehemmet tills att den placerade är 18-21 år.

Kraftigt förstärkt placering, svårare eller tyngre där en vuxen ofta behöver vara hemma på heltid.

Yrkesbenämning 

Familjehem

Lön
Enligt överenskommelse