Omvida Familjehem

“Jag vill ge vidare det som mina föräldrar gav mig.”

Muhammed är 28 år och ensamstående. Viljan att hjälpa ledde honom till att bli familjehem med Omvida. Två tonårskillar flyttade in – nu är de en del av Muhammeds familj.

Muhammed betonar Omvida Familjehems filosofi: Den som blir placerad i ett familjehem måste få känna att de hör hemma, att de integreras i familjens liv. Att vara ensamstående är inget hinder, så länge du har tiden, kraften och engagemanget som krävs.