Familjehem

Att växa tillsammans

Att under en kortare eller längre period leva i familjehem kan vara avgörande för att en ung människa skall komma vidare på ett bra sätt i livet. Familjehemmet ger den trygghet och det stöd som den egna familjen av olika anledningar inte kan ge. Omvida ger i sin tur den täta uppbackning och handledning som familjehemmet behöver för att känna trygghet i sitt uppdrag.

Vi erbjuder tre former för familjehemsvård, utifrån barnets behov och på uppdrag av placerande socialtjänst:

• Familjehemsvård
• Jourhemsvård
• Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Kontakta gärna oss på 073 -506 78 78 eller läs mer om Omvida Familjehem i vår informationsbroschyr:

Just nu söker vi fler familjehem! Tryck för att läsa mer
Vill du bli Familjehem?
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan.

    Relaterade nyheter