I samarbete med Victus bygg och Projektengagemang bygger Omvida Sveriges mest miljövänliga LSS-boende. Boendet ligger i Järna söder om Stockholm och kommer att stå helt klart i augusti 2017. Byggtekniken som är unik bidrar till en byggtid som sker under en kortare tid än i exempelvis för vanliga hus. Tekniken leder till ett mer tids- och kostnadseffektivt utfall.

Det miljövänliga LSS-boendet kommer att bestå av trevåningshus och ha utrymme för åtta brukare.

Läs gärna mer om projektet hos vår samarbetspartner http://www.projektengagemang.se/ir/pressmeddelanden/sveriges-mest-miljovanliga-lss-boende-byggs-i-sodertalje

För frågor kring projekteringen kontakta gärna Vahid Mirbabaei vahid.mirbabaei@omvida.se,  072-052 4699. För frågor kring LSS-boendet kontakta gärna Peder Alén peder.alen@omvida.se,  076-580 15 60.