LSS

LSS

Serviceboende och daglig verksamhet

Välkommen till Disas väg 2A och 2B i Kallfors. Här finns ett toppmodern och miljövänlig Servicebostad LSS 9:9 för vuxna med tillhörande Daglig verksamhet LSS 9:10, Personkrets 1:1.Boendet passar för dig som har behov at stöd och service för att göra din vardag trygg genom stöd i din vardag. Servicebostaden på Disas väg ligger centralt i Kallfors ?

Vi som arbetar här har kompetens för att underlätta för dig i din vardag genom stöd och service så att du kan leva som andra. Omvårdnad, fritidsverksamhet samt kulturella  aktiviteter ingår givetvis. Rätten till självbestämmande ligger till grund för all daglig planering, upprättandet av genomförandeplan och aktivitetsplanering. Vi strävar efter att varje person ska uppnå största möjliga delaktighet och självbestämmande utifrån förmåga och behov.

Arbetssätt /metoder

Våra metoder har sin grund i kognitionsteorier genom tydliggörandepedagogik, lågaffektivt bemötande och alternativ kommunikation  Vi arbetar med att stödja den enskilde för att underlätta vardagslivet genom delaktighet och självbestämmande . Genomförande planen  gör att delaktigheten blir verklighet och att du blir huvudpersonen i ditt liv. Vi använder ett  digitalt stödsystem i vårt arbete som anpassas utifrån den enskildes behov och förmågor

Kontakt: Enhetschef Peder Alén, 08-22 33 91

Elektronisk LSS broschyr