LSS

LSS

Serviceboende och daglig verksamhet

Välkommen till Disas väg 2A och 2B i Kallfors. Här ligger en toppmodern och miljövänlig Servicebostad LSS 9:9 för vuxna med tillhörande Daglig verksamhet LSS 9:10, Personkrets 1:1.

Vi ebjuder erfaren personal på plats som arbetar med att ge de enskilda som bor hos oss eller som går på vår dagliga verksamhet stöd utifrån dennes enskildas förmågor och behov av stöd och service. Det ger möjligheten till att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Alla de som bor hos oss har en individuellt utformad genomförandeplan som bryts ner tillsammans med den enskilde till dagsscheman som ger möjlighet till utveckling inom livets alla områden såsom fritid, arbete, kultur, och att tränas i sociala sammanhang.

Verksamheten är personaltät för att kunna ge mesta möjliga stöd till de enskilda. I verksamheten talar vi även teckenspråk och stödtecken. Till vår och de enskildas hjälp har vi även digitalt stödsystem som anpassas utifrån den enskildes behov och förmågor.

Kontakt: Enhetschef Peder Alén, 08-22 33 91