Omvida – en erfaren nykomling

Omvida föddes 2015 ur en längtan efter att skapa framtidens vårdföretag. Vi som följt denna längtan har mångårig erfarenhet från både privat och offentlig sektor. Vi ville se mera driv, mer glädje och större flexibilitet inom vård och omsorg i Sverige. Vi var och är övertygade om att vägen dit består av oberoende och verklig värderingsstyrning. Det är vi och ingen annan som äger och driver Omvida framåt.

Det finns många stora och ytterst kompetenta aktörer inom vårdsverige idag. Vår erfarenhet är emellertid att med den kraft som riskkapital och börsnoteringar ger, kommer också ett visst sätt att prioritera och tänka kring verksamheten. Detta gynnar inte alltid dem som behöver vårdinsatser, och inte heller dem som utför dem. Omvida finns för att vi vill försöka göra saker annorlunda. Vårt oberoende av utomstående investerare betyder att vi är fria att forma verksamheten och fatta beslut utifrån den värdegrund vi tror på.

Vi är fortfarande ett litet företag. Självklart vill vi växa. Men vi väljer att växa i en takt som låter oss bibehålla kvalitet och arbetsglädje på alla plan. I nuläget återinvesterar vi all vår vinst i verksamheten. Den dag vi har utrymme att ta ut en större vinst skall den komma all vår personal till godo, inte bara ägare och ledning. Vi tror på en genomtänkt personalvård och hoppas att vår företagskultur ska leda till vårdsveriges nöjdaste medarbetare.

Vi är idag verksamma inom HVB, LSS, familjehemsvård och stödboende (följ länkarna för att läsa mer om varje segment). Vårt huvudkontor ligger i centrala Malmö och våra verksamheter återfinns i Skåne, samt i Stockholmsregionen. Med hjälp av vår praktiskt inriktade värdegrund samlar vi medarbetare som delar vår vision om högre kvalitet, nöjdare klienter och ett bättre samhälle.

Vi gör allt för att bibehålla en stark vårdfläta, för att ge kontinuitet i vårdinsatserna. En brukare ska kunna byta vårdform om det behövs, men finnas kvar inom Omvidafamiljen. Vi arbetar också för att stärka integration och ömsesidigt utbyte mellan våra segment. Vi vill motverka att det byggs upp ‘privat kunskap’, d.v.s. kunskap som stannar inom en viss arbetsgrupp utan att komma andra till del.

Är du intresserad av våra tjänster, vårt arbetssätt eller vår företagskultur? Tveka inte att kontakta oss.

Välkommen till Omvida!