Per Holmström är socionom och enhetschef på Omvida HVB Sam i Vadensjö.

Omvida HVB

Socionomens jobb: att skapa en miljö för förändring

Omvidas nya enhetschef på HVB Sam i Vadensjö drivs av viljan att utvecklas som människa. Här berättar en erfaren socionom om glädjen och utmaningarna han möter i arbetet med ungdomar som behöver en hjälpande hand på vägen.

Per Holmblad är kocken som bytte bana efter ett inhopp som lärarvikarie:

– Jag insåg att många av de här barnen behövde något mer än bara undervisning, säger Per.

Redan som liten hade han undrat varför människors liv såg så annorlunda ut: varför gick det bra för vissa och dåligt för andra?

– Jag ville förstå vad som formar oss och om man kan göra något annorlunda, för att förändra och förbättra för dem som hamnat snett, säger han.

Efter att ha kollat jobbannonserna insåg han att det var socionom han skulle bli. 2002 tog han examen och snart fick han arbete inom socialtjänsten. Genom åren har Per arbetat i flera kommuner och även inom privat omsorg. Fokus har legat på barn och unga, särskilt med missbruksproblematik. Ett av de roligaste uppdragen var som ungdomscoach i ett privat vårdföretag:

– Där fick jag verkligen förverkliga mina idéer om socialt arbete, säger Per.

En viktig drivkraft ser han i viljan att utvecklas, något han menar är nödvändigt för en socionom som arbetar med utsatta människor.

– I det här arbetet har man sig själv som redskap, man måste reflektera över sig själv och fortsätta växa och utvecklas, säger Per.

2015 ledde Per uppstarten av ett HVB-boende för ensamkommande i Ljungbyhed. Det var ett nytt och stort behov som skulle fyllas på kort tid. Idag är han stolt över hur bra det blev. Det var en ny och utmanande situation, men där alla ville något och bidrog med bra och positiva idéer.

– Det var fantastiskt roligt och stämningen på boendet blev otroligt bra, det var knappt några konflikter eller problem alls, säger Per.

Trygghet att ta emot hjälp

Per Holmblad och hans team på Omvidas HVB Sam i Vadensjö har ett utmanande uppdrag:

– Jobbet är att skapa en miljö för förändring, säger Per.

Han betonar att ungdomarna skall känna sig trygga. De måste få förtroende för att öppna upp och ta emot den hjälp de behöver. Som socionom och enhetschef vill Per ge bästa möjliga förutsättningar också för dem som kommer med svår problematik. Ofta handlar det om missbruk. Samtliga medarbetare måste ha den kompetens och kunskap som krävs för att möta ungdomarna där de är. Den som vill hjälpa måste förstå varför ungdomarna agerar som de gör:

– Har man inte rätt kunskap utgår man hela tiden från sig själv och då blir det svårt, säger Per.