Placering med Omvida

För akut placering eller generella frågor, ring: 040–61 53 100 

För placering i våra verksamheter, kontakta respektive ansvarig:


HVB

Tf Verksamhetschef Samir Sinani
samir.sinani@omvida.se  ⎪073–919 79 58


Jour- och familjehem

Verksamhetschef Jim Sandersson
jim.sandersson@omvida.se ⎪ 073–506 78 78 (även akuta familjehemsförfrågningar under kvällstid och helger)


Stödboende och träningslägenhet

Tf. enhetschef Daniel Lavant
daniel.lavant@omvida.se ⎪070-973 69 70


LSS

Enhetschef Peder Alén
peder.alen@omvida.se ⎪ 076–580 15 60