Värderingar

Att arbeta värderingsstyrt

Omvida är ett starkt värderingsstyrt företag inom vård och omsorg. Vi har en vision: Mest nöjda brukare, kunder och medarbetare.

Tillsammans har vi formulerat en värdegrund som vi sammanfattar med tre ord:

Omvida-Styrkan

Att agera med styrka och energi. Att ta sig an uppgifter med råstyrka och fullfölja det vi tror på.

Omvida-styrkans tre konkreta handlingsmönster är:

  • Att ha mod att ta steget och agera för det vi tror på.
  • Att inkludera och handla i samspel, formulera mål och förstå förväntningar.
  • Att äga din process och fullfölj din resa oavsett hinder.

Agil

Att lättrörligt och snabbt anpassa sig till förändringar; att vara samarbetsvillig och ha förmågan att prioritera värden.

De tre konkreta handlingsmönstren är:

  • Att vara lyhörd och anpassningsbar i en föränderlig värld.
  • Att tänka ’hur’ för att möta behov.
  • Att bidra till kollegialt lärande; återkoppla resultat.

Meningsfullhet

Meningsfullheten är innehållet, kärnan i våra dagliga handlingar och i bedömning av rätt och fel. Den formar vår vilja att skapa ett meningsfullt värde och är hjärtat i socialt arbete.

Meningsfullhetens tre konkreta handlingsmönster är:

  • Att vara en närvarande medmänniska och förbättra varandras vardag.
  • Att arbeta utifrån sina drivkrafter.
  • Att ha roligt.

Men värderingar måste uttryckas i handling. Därför har vi även kommit fram till en rad handlingsmönster som vi anser konkretiserar dessa kärnvärden. Genom tät återkoppling mellan personal och ledning säkerställer vi att handlingsmönster från båda sidor stämmer överens med värdegrunden. Det är här vi tar steget från teori till verklig värderingsstyrning. Allt vi gör, från bemötandet i verksamheterna till beslut på ledningsnivå, skall genomsyras av Omvidas kärnvärden.

Maximal delaktighet och inkludering är för oss ett sätt att stärka medarbetarna, som i sin tur skall stärka dem som berörs av vårt arbete. Vi tror att detta är det rätta sättet att uppnå den motivation och känsla av personlig utveckling som behövs för att göra verklig skillnad där det behövs som mest.

Har du frågor eller vill prata mer om Omvidas företagskultur? Kontakta oss

Om oss

Omvida vill vara uppstickaren inom vård och omsorg i Sverige.

Karriär

Vi vill alltid komma i kontakt med kunniga och motiverade talanger.