Våra verksamheter

Vi formar våra verksamheter med människors behov i fokus. De som berörs av vårt arbete skall känna trygghet i att deras behov går först. Det skall också gå snabbt och enkelt att hitta lösningar på de behov som ibland uppstår akut. Vi strävar därför efter öppenhet och enkelhet i kontakten med socialtjänst och brukare. Nedan kan du läsa mer om våra fyra verksamhetsområden

HVB

HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE

Vi tror på varje persons förmåga att växa in i ett ansvarstagande liv som vuxen. Vi stöder och uppmuntrar de boende att ta ansvar för egna och gemensamma utrymmen, för matlagning, skolgång o.s.v.

Läs mer
Stödboende

PÅ VÄG MOT ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

Omvida UngBo erbjuder stödboende för unga som nått en mognad där de kan flytta till en lägenhet, men som behöver visst stöd för att uppnå en fungerande struktur i vardagen. Stödboendet lämpar sig väl som ett steg vidare från t.ex. transitboende, HVB eller familjehem.

Läs mer
Familjehem

ATT VÄXA TILLSAMMANS

Att under en kortare eller längre period leva i familjehem kan vara avgörande för att en ung människa skall komma vidare på ett bra sätt i livet. Familjehemmet ger den trygghet och det stöd som den egna familjen av olika anledningar inte kan ge.

Läs mer
LSS

SERVICEBOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET

I Omvidas serviceboende bor och lever du så självständigt du kan, med en individuell plan för rutiner, träning, fritid och integration. Vår kunniga och erfarna personal finns på plats för att ge stöd och hjälp i vardagen.

Läs mer