Verksamheter

Verksamheter

Vi formar våra verksamheter med människors behov i fokus. De som berörs av vårt arbete skall känna trygghet i att deras behov går först. Det skall också gå snabbt och enkelt att hitta lösningar på de behov som ibland uppstår akut. Vi strävar därför efter öppenhet och enkelhet i kontakten med socialtjänst och brukare. Nedan kan du läsa mer om våra fyra verksamhetsområden

Akut Placering

Stödboende

Omvida  erbjuder stödboende för unga som nått en mognad där de kan flytta till en lägenhet, men som behöver  stöd för att uppnå en struktur i vardagen.

LSS

I Omvidas serviceboende bor och lever du så självständigt du kan, med en individuell plan för rutiner, träning, fritid och integration.

Familjehem

Ibland kan man under längre eller kortare perioder inte bo kvar hemma.  Våra familjehem ger den trygghet som den egna familjen inte kan ge.