Mariana och Tugba förbereder lunch på HVB Sam i Vadensjö. Bild: Omvida/Kristoffer Mauritzson

Vi formar våra verksamheter med människors behov i fokus. De som berörs av vårt arbete skall känna trygghet i att deras behov går först. Det skall också gå snabbt och enkelt att hitta lösningar på de behov som ibland uppstår akut. Vi strävar därför efter öppenhet och enkelhet i kontakten med socialtjänst och brukare. Här kan du läsa mer om våra fyra verksamhetsområden: