Lotta och Gabriel, två av Omvidas erfarna familjehemsföräldrar. Bild: Omvida/Kristoffer Mauritzson