Omvida HVB: En ny riktning i livet

Omvida driver två HVB-boenden i Skåne för ungdomar som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar eller vårdnadshavare.

De ungdomar som kommer till oss får en individanpassad boendemiljö med en meningsfull och trygg vardag. Vår personal finns på plats för att skapa en strukturerad och förutsägbar omgivning. De boende erbjuds stöd, omsorg och behandling – allt för att kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Varje ungdom har också en kontaktperson med övergripande ansvar för kontakten med socialtjänst, sjukvård, skola etc.

Vi tror på varje persons förmåga att växa in i ett ansvarstagande liv som vuxen. Vi stöder och uppmuntrar de boende att ta ansvar för egna och gemensamma utrymmen, för matlagning, skolgång o.s.v.

För den som kommit en bit på vägen till eget ansvar finns möjlighet att gå vidare till stödboende i en av Omvidas träningslägenheter. Detta ger kontinuitet i relationen med kontaktpersonen och i eventuell fortsatt behandling.

Kontakt

Enhetschef Samir Sinani

E-post: samir.sinani@omvida.se

Tel: 073-919 79 58

Kontakta placeringsansvarig