Biljana och Hiba från Omvida UngBo-teamet. Bild: Omvida/Kristoffer Mauritzson

Biljana och Hiba från Omvida Stödboende-teamet.

Stödboende – På väg mot ett självständigt liv

Omvida UngBo erbjuder stödboende för unga som nått en mognad där de kan flytta till en lägenhet, men som behöver visst stöd för att uppnå en fungerande struktur i vardagen. Stödboendet lämpar sig väl som ett steg vidare från t.ex. transitboende, HVB eller familjehem.

Våra stödboenden i Malmö och Stockholm består av enskilda hyreslägenheter i vanliga hyreshus, där ungdomarna bor var för sig eller högst tre i en lägenhet. Varje ungdom har en kvalificerad kontaktperson från Omvida som ger hjälp och stöd för att ungdomen skall växa in i ett ansvarsfullt vardagsliv i sitt hem. När insatsen är slutförd skall ungdomen ha den självkänsla samt de verktyg och vanor som behövs för ett vuxenliv i eget boende.

Insatsen sker i nära samarbete med Socialtjänst och vårdnadshavare/god man/förmyndare. Vi betonar vikten av att ungdomen själv är delaktig och insatt i insatsens olika delar. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet utifrån ungdomens perspektiv står i centrum. Ungdomens behov och önskemål spelar också stor roll i valet av kontaktperson och eventuellt samboende.

Kontakt: Tf Enhetschef Daniel Lavant, tel: 070-973 69 70