Störst är inte alltid starkast

Välkommen till Omvida!

Omvida är uppstickaren inom vård och omsorg: Vi garanterar god kvalitet, flexibilitet för våra kunder och brukare, samt god arbetsglädje för våra medarbetare där det behövs som mest. Vi är inte störst – och just det är vår styrka.

Vi arbetar i nära och personlig samverkan med socialtjänst och anhöriga för den enskilde. Gemensamt hittar vi lösningar och gör verklig skillnad där den behövs som mest.

Våra verksamheter

Vi formar våra verksamheter med människors behov i fokus. De som berörs av vårt arbete skall känna trygghet i att deras behov går först. Det skall också gå snabbt och enkelt att hitta lösningar på de behov som ibland uppstår akut. Vi strävar därför efter öppenhet och enkelhet i kontakten med socialtjänst och brukare.

STÖDBOENDE

Omvida  erbjuder stödboende för unga som nått en mognad där de kan flytta till en lägenhet, men som behöver  stöd för att uppnå en struktur i vardagen.

Läs mer

LSS

I Omvidas serviceboende bor och lever du så självständigt du kan, med en individuell plan för rutiner, träning, fritid och integration.

Läs mer

FAMILJEHEM

Ibland kan man under längre eller kortare perioder inte bo kvar hemma.  Våra familjehem ger den trygghet som den egna familjen inte kan ge.

Läs mer