Om oss

Uppstickaren inom

vård och omsorg i Sverige

Omvida föddes 2015 ur en längtan efter att skapa framtidens vårdföretag. Vi som följt denna längtan har mångårig erfarenhet från både privat och offentlig sektor. Vi ville se mera driv, mer glädje och större flexibilitet inom vård och omsorg i Sverige. Vi var och är övertygade om att vägen dit består av oberoende och verklig värderingsstyrning. Det är vi och ingen annan som äger och driver Omvida framåt.

Det finns många stora och ytterst kompetenta aktörer inom vårdsverige idag. Vår erfarenhet är emellertid att med den kraft som riskkapital och börsnoteringar ger, kommer också ett visst sätt att prioritera och tänka kring verksamheten. Detta gynnar inte alltid dem som behöver vårdinsatser, och inte heller dem som utför dem. Omvida finns för att vi vill försöka göra saker annorlunda. Vårt oberoende av utomstående investerare betyder att vi är fria att forma verksamheten och fatta beslut utifrån den värdegrund vi tror på.

Vi är fortfarande ett litet företag. Självklart vill vi växa. Men vi väljer att växa i en takt som låter oss bibehålla kvalitet och arbetsglädje på alla plan. I nuläget återinvesterar vi all vår vinst i verksamheten. Den dag vi har utrymme att ta ut en större vinst, skall den komma all vår personal till godo, inte bara ägare och ledning. Vi tror på en genomtänkt personalvård och hoppas att vår företagskultur ska leda till vårdsveriges nöjdaste medarbetare.

Vi är idag verksamma inom LSS, familjehemsvård och stödboende – följ länkarna för att läsa mer om varje segment. Vårt huvudkontor ligger i centrala Malmö och våra verksamheter återfinns i Skåne, samt i Stockholmsregionen. Med hjälp av vår praktiskt inriktade värdegrund samlar vi medarbetare som delar vår vision om högre kvalitet, nöjdare klienter och ett bättre samhälle.

Vi gör allt för att bibehålla en stark vårdfläta som ger kontinuitet i vårdinsatserna. En brukare ska kunna byta vårdform om det behövs, men finnas kvar inom Omvidafamiljen. Vi arbetar också för att stärka integration och ömsesidigt utbyte mellan våra segment. Vi vill motverka att det byggs upp ‘privat kunskap’, d.v.s. kunskap som stannar inom en viss arbetsgrupp utan att komma andra till del.

Läs mer om våra verksamheter

Väderingar

Vi har en vision: Sveriges mest nöjda brukare, kunder och medarbetare.

Karriär

Vi vill alltid komma i kontakt med kunniga och motiverade talanger.

Team Omvida

Peder Alén

Enhetschef LSS

Utbildning:
Undersköterska inriktning psykiatri, Vård och behandlingspedagog Blekinge högskola. Motiverande samtal (mi), Lågaffektivt bemötande studio 3. Arbetsledarutbildning. Statskunskap, nationalekonomi, deskriptiv statistik, beteendevetenskap, Frescati sthlm.

Anställd sedan:
2017

Befattning:
Enhetschef LSS

Tidigare erfarenheter:
Arbetat som chef/ arbetsledande ställning sedan 18 års ålder i varierande yrken. Varit egen företagare i 15 år. Arbetat som arbetsledare, gruppchef och verksamhetschef inom både kommunal och privata verksamheter inom vård och omsorg. ( socialpsykiatri, gruppbostäder LSS 9:8 Servicebostad LSS 9:9 Daglig verksamhet 9:10).Varit med och startat flera verksamheter inom LSS.

Peder Alén

Enhetschef LSS
E-post: peder.alen@omvida.se
Arbete: 08-22 33 91
Postadress: Disas väg 2, 153 38 Järna

Daniel Lavant

Teamleader Stödboende och Träningslägenheter

Utbildning:
Socionom, socialpedagogisk inriktning (140 poäng/210 ECTS credits)

Anställd sedan:
2017

Befattning:
Enhetschef Träningslägenheter och Stödboende

Tidigare erfarenheter:
15 års branscherfarenhet, både inom kommun och den privata sektor. Tidigare arbetat som familjeutredare och behandlare (socialpedagog), socialsekreterare, verksamhetschef, regional verksamhetschef, verksamhetsutvecklare m.m.

Omar Elsayed

VD

Utbildning:
BSc Klinisk Psykolog och MSc Organisation Psykologi

Anställd sedan:
2015

Befattning:
VD

Tidigare erfarenheter:
20 års branscherfarenhet, inom Landsting, kommun och den privata sektor. Tidigare arbetat som skötare, behandlingsassistent, enhetschef, verksamhetschef, regional verksamhetschef, och regionchef.

Omar Elsayed

Verksamhetsutvecklare, TF Enhetschef Familjehem

E-post: omar.elsayed@omvida.se
Telefon: 072-252 46 99

Vahid Mir Babaei

Affärsutvecklingschef

Utbildning:
Byggingenjörsprogrammet, Örebro universitet
2006/08 – 2009/06 - 120 p.

Anställd sedan:
2016

Befattning:
Affärsutvecklingschef

Tidigare erfarenheter:
Arbetat med ledande befattningar inom Affärs- och fastighetsutveckling. Sammanlagt sju års erfarenhet från vård- och omsorgsbranschen.

Vahid Mir Babaei

Affärsutvecklingschef

E-post: vahid.mirbabaei@omvida.se
Telefon: 072-052 46 99

Arth Kumar

Ekonomi- och Finanschef

Utbildning:
Kungliga Tekniska Högskolan: Civilingenjörsexamen Kemiteknik
Stockholms Universitet: Magisterexamen Företagsekonomi/Organisation/Ledarskap

Anställd sedan:
2017

Befattning:
Ekonomi- och Finanschef

Tidigare erfarenheter:
Började på Omvida som affärsutvecklare.10års erfarenhet från energibranschen. Tidigare arbetat i ledande befattningar inom ekonomi, organisationsutveckling, fastighetsutveckling och systemoptimering.

Arth Kumar

VD

E-post: arth.kumar@omvida.se
Telefon: 073-075 56 45